top of page

Privacy statement

Privacy statement

 

De Briard Vereninging Nederland verklaart dat  de verkregen informatie van personen,  alleen gebruikt voor het doel waar de persoon ook van op de hoogte is gesteld. Tevens, verklaart de vereniging ook dat welke persoonsinformatie dan ook nooit aan derden wordt verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming.

bottom of page