top of page

Nestinfo

Briard Vereniging Nederland
 

Onze vereniging stelt aan een nest meer eisen dan dat de fokker lid is van de vereniging. Deze eisen vindt u terug in ons 
Op deze pagina vindt u informatie over de nesten die verwacht worden/geboren zijn en die voldoen aan ons Fokreglement en reglement pupbemiddeling. Hierbij worden aan de ouderdieren eisen gesteld tav gedrag, gezondheid (o.a. oog- en HD-onderzoek) en exterieur. Tevens heeft de fokker de benodigde info over de combinatie ter boordeling aan de Fokadviescommissie voorgelegd en heeft hiervoor goedkeuring gekregen. In dat geval vermelden wij het te verwachten/geboren nest bij de betreffende fokker. Met het dekaanvraagformulier kan de fokker het nest aanmelden.

Formulier

dekaanvraag

Formulier dekmelding

Formulier geboortemelding

Let op! Bovenstaande formulieren dient u eerst zelf te downloaden, dan kunt u ze digitaal invullen, en daarna als bijlage aan een e-mail te sturen naar fac@briardvereniging.nl

Wilt u meer informatie over het fokken en nesten, neem dan gerust contact op met de pupbemiddeling Ingrid Hilhorst, zie verder onder: contact/pupinfo

Voor onderstaande nesten verleent de vereniging haar goedkeuring

Nestinfo

Briard Vereniging Nederland
 

Onze vereniging stelt aan een nest meer eisen dan dat de fokker lid is van de vereniging. Deze eisen vindt u terug in ons 
Op deze pagina vindt u informatie over de nesten die verwacht worden/geboren zijn en die voldoen aan ons Fokreglement en reglement pupbemiddeling. Hierbij worden aan de ouderdieren eisen gesteld tav gedrag, gezondheid (o.a. oog- en HD-onderzoek) en exterieur. Tevens heeft de fokker de benodigde info over de combinatie ter boordeling aan de Fokadviescommissie voorgelegd en heeft hiervoor goedkeuring gekregen. In dat geval vermelden wij het te verwachten/geboren nest bij de betreffende fokker. Met het dekaanvraagformulier kan de fokker het nest aanmelden.

Formulier

dekaanvraag

Formulier dekmelding

Formulier geboortemelding

Let op! Bovenstaande formulieren dient u eerst zelf te downloaden, dan kunt u ze digitaal invullen, en daarna als bijlage aan een e-mail te sturen naar fac@briardvereniging.nl

Wilt u meer informatie over het fokken en nesten, neem dan gerust contact op met de pupbemiddeling Ingrid Hilhorst, zie verder onder: contact/pupinfo

Voor onderstaande nesten verleent de vereniging haar goedkeuring

Fokkers

420honden.jpg

VAN DE HOOLHOEVE

Chandra de Vries

Hoolweg 4

Leersum

Tel: 06-12831743

email: devrieschandra@gmail.com

website: www.hoolhoevebriards.com

Allure-de-Comtesse.jpg

ALLURE DE COMTESSE

Masja de Graaf

Honingvlaken 4

7991 RW Dwingeloo

Tel: 06-51919995

email: allure@decomtesse.nl

website: www.decomtesse.nl

de munck.jpg

DU PRE ETENDU

Ruud de Munck

Polderweg 24

's-Heer Abtkerke

Tel: 06-83560432

email: info@dupreetendu.nl 

website: www.dupreetendu.nl

vanmagowan_edited.jpg

VAN MAGOWAN

Colinda Meijer

Oudburgerlaan 14

1852 KP Heiloo

Tel: 06-54954979

email: vanmagowanbriards@outlook.com

Doris Day du Monde Heureu.jpg

DU MONDE HEUREUX

Adrie en Jacobien Bekkers

Vensteeg 4

5411 AR Zeeland

Tel: 06-54796558

email: adrie.bekkers@ziggo.nl

website:http://dumondeheureux.123website.nl 

NoraLynn_edited.jpg

ESTATE LE TROU DU CYGNE

Ria van Luinen

Haarlemmertrekvaart 1

2361 PB Warmond

Tel: +31 6 2255 7378

email: info@jachthavenzwanengat.nl

Hoolhoeve.jpg

VAN DE HOOLHOEVE

Yvonne de Vries-van Yperen

Hoolweg 4

Leersum

Tel: 0343-421280

email: vrie3709@caiway.nl

website: www.briards.nl

Bij voorkeur 2 maanden voor de te verwachten loopsheid doet de eigenaar van de teef melding aan de F.A.C. van het voornemen de teef te laten dekken, mits de hond ten tijde van de dekking gekwalificeerd is, d.w.z. voldoet aan het 

 

Voldoet de combinatie aan de eisen die worden gesteld in het fokreglement, dan zal de pupinfo vanaf het moment dat de dekaanvraag is goedgekeurd, geïnteresseerden laten weten dat uit deze combinatie binnen niet al te lange tijd bij betreffende fokker puppen te verwachten zijn.

 

Na de dekking dient de fokker bij de F.A.C. te melden dat zijn teef is gedekt. Na geboorte van de puppen dient wederom schriftelijk gemeld te worden. (fac@briardvereniging.nl)

 

Na iedere schriftelijke melding zal er door  F.A.C. actie worden ondernomen inzake melding maken bij de leden van de commissie, de websitebeheerder en de pupinformatie.

Let op! Ter completering na het indienen van bovenstaand formulier dient u alle bijbehorende bescheiden (digitaal) op te sturen naar fac@briardvereniging.nl

Wilt u meer informatie over het fokken en nesten, neem dan gerust contact op met de pupbemiddeling Ingrid Hilhorst, zie verder onder: contact/pupinfo

bottom of page