top of page

Fokadviescommissie

Secretariaat:

Chandra de Vries

fac@briardvereniging.nl

         fac@briardvereniging.nl

 

 

Leden:

Ruud de Munck

vacature

 

De commisie

Eén van de belangrijkste taken van de vereniging is de zorg voor de kwaliteit van onze hondenrassen. Daartoe is door de vereniging een fokadviescommissie ingesteld die uit bekwame leden bestaat met ruime ervaring met en kennis van onze honden en de fokkerij.

Heeft uw hond een erfelijke aandoening, geef dit dan svp door aan de FAC. Dit is van groot belang voor de fokkerij.

 

Samenstelling

De fokadviescommissie bestaat uit 3 personen, waaronder tenminste één bestuurslid. De voorzitter treedt op als voorzitter van de commissie en als fok-coördinator van de vereniging.

 

Taken

De belangrijkste taken van de commissie zijn:

  • praktische begeleiding en advisering van de fokkerij

  • onderzoek en beoordeling van de resultaten van de fokkerij

  • doen van beleidsvoorstellen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering en implementatie van het vastgestelde beleid

  • toezicht op de naleving van het fokreglement

 

Werkzaamheden
Bovenstaande taken leiden tot de volgende werkzaamheden en activiteiten:

  • verstrekken van fokadviezen en het geven van goedkeuring aan voorgestelde combinaties

  • het bezoeken van nesten bij de fokker thuis, waarvan verslag wordt gemaakt voor de commissie en de fokker

  • organiseren van fokkersdagen, waar de nesten als totaal en de jonge honden afzonderlijk worden beoordeeld door gekwalificeerde keurmeesters

  • organiseren van themadagen, met op de gezondheid, raseigenschappen, erfelijkheid en fokkerij gerichte onderwerpen

bottom of page